รวมไม้แพงที่สุดในประเทศไทย

ไม้ 8 ชนิดที่แพงที่สุดในประเทศไทยที่สามารถปลูกในพื้นที่ที่ถือครองโดยไม่ต้องขออนุญาต สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้และมีความทนทาน สามารถใช้สร้างอาคารบ้านเรือนได้ดีมาก มาดูกันค่ะว่า มีไม้อะไรบ้างที่น่าปลูกไปดูกันเลยค่ะ

1.พะยูง                                                                                                          

ลักษณะทั่วไป  พะยูงเป็นไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15–25 เมตร เปลือกสีเทาเรียบ ใบเป็นช่อแบบขนนกปลายใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบย่อยเรียงสลับจำนวน 7–9 ใบ ขนาดกว้าง 3–4 เซนติเมตร ยาว 4–7 เซนติเมตร  ราคาขายไม้พะยูง จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 800-1,000 บาท ลูกบาศก์เมตรละ 40,000 บาท หากขายในต่างประเทศ จะขยับเป็นลูกบาศก์เมตรละ 200,000 บาท หรือสูงกว่านั้น

2.ชิงชัน

ลักษณะทั่วไป ไม้ชิงชันจัดเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 25 เมตร เปลือกหนามีสีน้ำตาลเทา กะเทาะล่อนเป็นแว่นหรือแผ่นขนาดเล็ก เปลือกในสีเหลือง เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง แก่นสีม่วง ถึงน้ำตาลอมม่วงมีเส้นแทรกดำและมีเสี้ยนสน

3.กระพี้เขาควาย

ลักษณะทั่วไป กระพี้เขาควายโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับไม้พะยูงแต่คุณสมบัติดีกว่าเล็กน้อยในเรื่องของสีสันและความสวยงาม ซึ่งหากปล่อยไม้ชนิดนี้ทิ้งไว้นานๆสีของเนื้อไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเข้ม เอกลักษณ์เฉพาะของกระพี้เขาควายคือมีกลิ่นคล้ายกับมูลควายปนอยู่ในเนื้อไม้ด้วย ส่วนใหญ่นิยมนำไปทำเครื่องเรือนต่างๆ ที่เน้นในเรื่องสีสันและลวดลายที่สวยงาม รวมไปถึงการนำไปทำเป็นเครื่องดนตรีไทย เช่น ขลุ่ย กลอง รางและลูกระนาดได้อีกด้วย

4.สาธร

ลักษณะทั่วไป สาธรเป็นไม้ที่พบขึ้นในป่าเบญจพรรณใกล้แหล่งน้ำทั่วๆ เป็นไม้ต้นขนาดกลางผลัดใบ สูง 18-20 เมตร เรือนยอดกลมหรือทรงกระบอก เปลือกต้นสีเทาเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ตื้นๆ เนื้อไม้สีขาวอมน้ำตาล แก่นสีน้ำตาลอมดำ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบอ่อนและยอดอ่อนมีขนยาวอ่อนนิ่มคล้ายเส้นไหมปกคลุมอยู่

5.มะเกลือ

ลักษณะทั่วไป มะเกลือไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร ใบกว้าง 3.5-4.0 ซม. ย า ว 9-10 ซม. เปลือกต้นมีสีดำแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบเป็นใบเดียวรูปรี ปลายใบแหลม ผลกลมผิวเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ ผลแก่จัดจะแห้ง มีกลีบเลี้ยงติดบนผล 4 กลีบ ผลแก่ราวเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เมล็ด แบน สีเหลือง 4-5 เมล็ด ขนาดกว้าง 0.5-0.7 ซม. ยาว 1-2 ซม. ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

6.สักทอง

ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ สีเทา โคนเป็นพูพอนต่ำๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้นสักมักจะได้รับความเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง เนื่องจากว่ามันมีลักษณะพิเศษที่เป็น
ไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานกว่าไม้ เนื้อแข็งหลายๆ ชนิด  

7.มะค่า

ลักษณะทั่วไป  มะค่าโมง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และเป็นไม้เนื้อแข็งที่นิยมตัดฟันมาก่อสร้างบ้านเรือนและแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง อาทิ โต๊ะทำงาน โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะรับแขก และเก้าอี้ เป็นต้น เพราะเนื้อไม้มีความทนทาน และมีสีเหลืองอมแดงสวยงาม มะค่าโมง พบแพร่กระจายทั่วไปตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง พบมากในทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ มักขึ้นตามข้างลำห้วยหรือแม่น้ำที่ชุ่ม
8.ประดู่

ลักษณะทั่วไป ลำต้นสูง 15-30 เมตร หุ้มด้วยเปลือกหนาสีน้ำตาลซึ่งแตกสะเก็ดเป็นร่อง ลึก มีนํ้ายางมาก เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ กิ่งก้านมักไม่ห้อยระย้าอย่างประดู่บ้านกลิ่นหอม มีกลิ่นคล้ายดอกซ่อนกลิ่น ออกเป็นช่อย า ว 10-20 เซนติเมตร ตามง่ามใบ ดอกจะออกช่วงมีนาคม-พฤษภาคม ช่อดอกมีขนาดใหญ่ แต่ไม่แตกกิ่งก้านแขนงมากอย่างประดู่บ้าน(แต่ดอกจะบานแค่หนึ่งถึงสองวันเท่านั้น)